porn(俚語縮寫) = pornography


我好久沒看過A圖 實在太忙了 我應該可以改成上網都在RAID

RAIDRAIDRAIDRAIDRAIDRAIDRAID..創作者介紹
創作者 Emma Hewitt 的頭像
Emma Hewitt

shame and regrets

Emma Hewitt 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()